Sulkus Lensi / Piggyback IOL / Supplemantary IOL

tüm Refraktif kusurlar için

  • Pigment dispersiyonu ve İrridektomi olmadan kolay uygulama/çıkarma

  • Yüksek rotasyonel stabilite

  • Klinik ihtiyacı karşılayan tedavi seçenekleri

  • Hata yaşam tarzı ihtiyaçları için yenilikçi tedavi seçenekleri

Refraktif Torik Trifokal Trifokal Torik
Sferik Güç* -10.0, +10.0 D** -10.0, +10.0 D** -5.0, +5.0 D** -3.0, +3.0 D
Silindirik Güç* +1.0, +11.0 D +1.0, +4.5 D

*Sulkus düzleminde
**0.25 D aralıklarla

1) Psödafakik emetrop presbiyob hastalar

2) Psödafakik ametrop presbiyob hastalar

3) Muhtemel retina problemi olan hastalar

4) Pediatrik katarakt hastaları

5) Excimer Lazere uygun olmayan/tercih etmeyen hastalar

6) Gözlükten kurtulmak isteyen orta yaşlı hastalar

7) Keratoplasti sonrası astigmatı oluşan hastalar